Doživotní záruka ANV Knives

Nože ACTA NON VERBA mají doživotní záruku.
Pokud by se na vašem noži objevily vady ve zpracování nebo vady materiálu, opravíme nebo vyměníme váš nůž za nový, a to zcela zdarma.
Pro uplatnění záruky stačí předložit vyplněný záruční list nebo doklad o zakoupení.
Reklamaci můžete uplatnit přímo u prodejce u kterého jste nůž zakoupili nebo můžete nůž včetně těchto dokumentů zaslat na níže uvedenou adresu.
Vaši reklamaci zpracujeme do 30 dní od obdržení.

ANV Knives Warranty Service
Pražská 1647, 676 02 Moravské Budějovice
Czech Republic

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
- Pouzdra, doplňky a příslušenství -

- Spotřební díly jako jsou šrouby, podložky nebo hardware, pokud nedošlo k závadě z důvodu vady materiálu nebo zpracování -
- Kosmetické vady a poškození, včetně škrábanců a odření, pokud nedošlo k závadě z důvodu vady materiálu nebo zpracování -
- Vyblednutí eloxovaných částí nebo ochranných povlaků, které se přirozeně mění v průběhu času, pokud nedošlo k závadě z důvodu vady materiálu nebo zpracování -
- Škody způsobené pádem a nehodou -
- Škody způsobené třetí stranou, například použitím nástrojů, přípravků, příslušenství nebo náhradních dílů třetích stran nebo výrobkem, který nesplňuje specifikace výrobku ANV Knives -
- Škody způsobené neodbornou demontáží nebo montáží některého dílu -
- Škody způsobené nevhodným použitím nože zejména jako šroubovák, bodec nebo páčidlo -
- Škody způsobené nadměrným anebo agresivním pohybem čepelí (rychlé otevírání a zavírání zavíracího nože) -
- Škody způsobené údržbou nevhodnými prostředky nebo prostředky, které neodpovídají specifikaci ANV Knives -
- Škody způsobené údržbou, prováděné každým, kdo není certifikovaným zástupcem společnosti ANV Knives -
- Škody způsobené výměnou dílů nebo Upgradem pomocí jiných dílů než dílů ANV Knives -
- Škody způsobené záměnou čepelí nebo hardwaru z jiných modelů -
- Škody způsobené nedostatečnou údržbou -
- Škody způsobené uchováváním výrobku v nevhodném prostředí jako je kyselé prostředí, vlhké prostředí nebo slaná voda -
- Běžné opotřebení materiálů jako je kůže, dřevo, kov, sklo, plasty atd. -

Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit náš produkt, abychom udrželi konkurenceschopnost na trhu anebo zlepšili výrobní metody.
Upgrady nože, které odpovídají nejnovějšímu modelu, nejsou v rámci záruky možné.
Pokud dojde k uznání reklamace výrobku, který již není vyráběn, provedeme opravu pomocí nových součástí.
Pokud podáte reklamaci, která nebude uznána jako oprávněná, provedeme po konzultaci s Vámi, opravu pomocí nových součástí na vaše náklady.